Locaties

Locaties 2018


Kerk van Breede

Breede 15

9998 TA Breede

In Breede staat een Nederlands Hervormde kerk met een rijke historie. De Romano-gotische kerk is gebouwd in de dertiende eeuw. Rond 1690 is de nieuwe toren gebouwd. De klok is gemaakt door Hans Falck en in 1803 is er een nieuw uurwerk aangebracht. De klokkenspits stamt uit 1723. In de stoep is een grafsteen verwerkt. De herenbank uit de zeventiende eeuw draagt het wapen van de familie Sickinghe van de oude Breedenborg. Het orgel is gebouwd door Van Swinderen en later aangepast door Van Oeckelen.


Nederlands Hervormde Kerk

Hoofdstraat 18

9998 AH Warffum

De Nederlands Hervormde kerk is een forse middeleeuwse kerk die in de loop der tijden sterk is veranderd. Oorspronkelijk was het een tufstenen kerk met inspringende halfronde absis. In de tweede helft van de zestiende eeuw is de kerk in baksteen verhoogd en verlengd. In de negentiende eeuw zijn kerk en koor gepleisterd en versierd in neogotische trant. Onder de vloer van het koor ligt de grafkelder van de bewoners van de Warffumerborg. . Onder de torentrap bevindt zich nog een hok waarin destijds dronkaards en landlopers konden worden opgesloten. In de toren hangen twee enorme luidklokken die dagelijks vele malen te horen zijn. In 1812 werd er door Freitag een orgel geplaatst. Dit orgel geldt als één van de mooiste in Noord-Nederland.


Petrus en Paulus kerk

Kerkstraat 9

9988 SN Usquert

Al in de 9e eeuw stond er een kerkje in het huidige Usquert. Dit was waarschijnlijk het eerste kerkje in de provincie. In de 11e eeuw werd deze kapel vervangen door een tufstenen kerk. Dit gebouw en het gehele interieur ging in 1231 in vlammen op na een uit de hand gelopen conflict met de inwoners van Eenrum. Deze heiligschennis bereikte de paus en Eenrum werd in de ban gedaan. Als boetedoening stelden de inwoners van Eenrum geld beschikbaar voor de bouw van de huidige kerk.


Dorpshuis Usquert

Schoolstraat 3

9988 RV Usquert

Het dorpshuis is om een sportieve, culturele, sociale en vooral een gezellige ontmoetingsplek. Nagenoeg alle verenigingen en clubs hebben er onderdak , waardoor het een centrum is van een veelzijdig cultureel en sportief dorpsleven.ROTTUM Sint Julianakerk, Kloosterweg 7, 9998 XD

Hoog boven op de wierde kun je al van verre het kerkje van Rottum zien liggen. Op die plaats stonden eeuwenlang de kloosterkerk en de Benedictijnerabdij Sint Juliana. Daarvoor stond toen op die wierde – toen gelegen aan de rand van de zee- de heidense tempel waarvan de brandende vuren de lucht rood kleurden.
Nu is Rottum een verstilde plek waar de kloostermuur, de kloostergracht, "t hoeske van Thais Joaptje”en de gedichten van de Rottumer schrijver Jan Boer herinneren aan een bewogen verleden.
KANTENS Antoniuskerk, Kerkhofsweg 2, 9995 PL

De Antoniuskerk dateert uit de 12 de eeuw. Opvallend is de achtkantige toren, waarvan het onderste deel gelijktijdig met het westelijke en oudste deel van de kerk moet zijn gebouwd. Het bovendeel van de toren is van ongeveer 1500. De zware steunbeer met een ingang aan de westzijde is later toegevoegd om te voorkomen dat de toren nog verder zou verzakken.
De kerk bezit een rijk gesneden preekstoel uit 1741 en een 17 de eeuwse koorafsluiting. Het orgel is uit 1667, maar werd later vergroot.


UITHUIZEN Katholieke kerk St. Jacobus de Meerdere, Hoofdstraat West 85, 9981 AB

Deze kerk is in neogotische stijl gebouwd in 1860 door J.A.Scheepers. Drie jaar later heeft men de pastorie in dezelfd stijl ernaast gebouwd. In 1870 stichtte de parochie een eigen begraafplaats ten zuiden van het kerk- en pastorieterrein. Fraai zijn de royale tuinen met vijver, wandelpaden en bosschages tussen kerk, pastorie en begraafplaats.
Hier start ook de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella: het Jacobspad.
UITHUIZEN Jacobikerk, Hoofdstraat Oost 1, 9981 AH

De Jacobikerk is gebouwd in de eerste helft van de 13de eeuw, maar de toren,(althans het onderste deel) is uit de 12e eeuw. Het koor dateert van halverwege de 15e eeuw. De kerk was gewijd aan Jakobus de Meerdere. In het interieur vindt men werk van Allert Meijer, alsook houtsnijwerk van Jan de Rijk. Het orgel in de kerk is rond 1700 gebouwd door Arp Schnitger.

ZANDEWEER Kerk van Zandeweer, Hoofdstraat 7, 9997 PH

De kerk van Zandeweer is gebouwd in de 13 de eeuw door monniken van het klooster te Aduard of Wittewierum. De grote klok is gegoten in 1367 en de kleine in 1464. De grote heet Maria en de kleine Catharina. Het orgel (een geschenk van de borgheer) werd in 1731 door Albertus Anthonie Hinsz voltooid. Het is één van zijn eerste werkstukken.UITHUIZERMEEDEN Mariakerk, Torenstraat 26, 9982 AX

De Mariakerk van Uithuizermeeden is gebouwd in het midden van de 13 de eeuw. In het interieur is werk terug te vinden van Allert Meijer en van Jan de Rijk. Allert Meijer ontwierp in de 18 e eeuw ook de 48,5 meter hog toren. De gelijkenis met de toren van de Der Aa-kerk in Groningen is niet toevallig. Meijer heeft, als Groninger stadsbouwmeester, ook die toren ontworpen.

OLDENZIJL Nicolaaskerk, Oldenzijlsterweg 4, 9986 XM

De kerk van Oldenzijl is gelegen op een kleine, deels nog omgrachte wierde. De kerk dateert uit de eerste helft van de 13e eeuw, de overgangstijd tussen romaans en romano-gotiek. Ze werd eertijds gewijd aan de H. Nicolaas, schutspatroon van de zeevarenden. Op de westzijde staat een dakruiter. Bijzonder zijn het fraaie koor en de prachtige baksteen- versieringen.OOSTERNIELAND Sint Nicolaaskerk, Oosternielandsterweg 12, 9985 SC

De aan Sint Nicolaas gewijde kerk is in het midden van de 13e eeuw gebouwd. De koepelgewelven zijn bewaard gebleven; ze zijn in de dertiende en vervolgens in de vijftiende eeuw met geometrische motieven beschilderd. De kerk bezit gaaf 18e eeuws meubilair in de 19e eeuwse opstelling en heeft een preekstoel uit 1773.EPPENHUIZEN De Eppenhuizer Kerk, Eppenhuizerweg 6, 9996 VD

In 1880 werd besloten de oude kerk, de uit de vijftiende eeuw stammende Maria Kerk in Eppenhuizen, te slopen. En zo werd in 1882 de huidige kerk gebouwd, met daarin weer de oude preekstoel stammend uit 1755.
Op het fundament van de oude, destijds vrijstaande toren werd een baarhuisje gebouwd. Tevens is besloten om op het nieuwe baarhuisje een duiventil te zetten in plaats van onder het dak van de kerk. De duiventil werd voorzien van zes vlieggaten aan de zuidwest kant. En daarmee is het huidige baarhuisje vrijwel zeker het enige huisje annex duiventil in de provincie Groningen.

EEMSHAVEN AG Ems, Borkumkade 1, 9979 XX

Aankomst en vertrekhal van de Borkumlijn.Sinds 1 mei 1976 heeft de rederij AG Ems een vestiging in de noordelijkste haven van Nederland, de Eemshaven. Het bedrijf kreeg de naam BORKUMLIJN. Daarmee was AG Ems het eerste bedrijf dat zich in de Eemshaven vestigde. Mede door de positieve uitstraling die AG Ems-Nederland BV geeft aan de Eemshaven en aan de Provincie Groningen mocht het bedrijf zich in 2002 verheugen op een nominatie van Onderneming van het jaar 2002 van de Provincie Groningen.

WARFFUM de Schakel, Kerkstraat 9, 9989 BJ

Op de top van de wierde van Warffum, nabij kerk en pastorie, ligt het verenigingsgebouw van de hervormde kerk De Schakel. Het gebouw, gesticht in 1840, was niet alleen een catechisatielokaal, maar diende ook als accommodatie van het nut van het algemeen, zoals cursussen en lezingen in het kader van de volksopvoeding. Ontworpen in een traditioneel-ambachtelijke bouwstijl met sobere gevels die worden onderbroken door vensters met decoratieve bovenlichten onder wenkbrauwbogen. Het gebouw is erkend als een rijksmonument onder meer vanwege de sobere vormgeving, de gaafheid van de buitenzijde, als voorbeeld van een verenigingsgebouw uit het midden van de 19e eeuw en vanwege de specifieke plaats van een dergelijk gebouw in het kader van de toenmalige nieuwe regelgeving voor de volksopvoeding. De naam De Schakel is van een recentere datum en nu o.a. de thuishaven voor een quiltgroep.

WARFFUM Openluchtmuseum het Hoogeland, Schoolstraat, 9989 AG

Hoe honderd jaar geleden op het Groningse platteland werd gewoond en gewerkt is te zien in het Openluchtmuseum Het Hoogeland. Met maar liefst twintig gebouwen biedt het museum een authentiek en fascinerend beeld van het dagelijks leven rond 1900. Het museumterrein is gelegen op het hoogste punt van de wierde in het centrum van Warffum. Toen het museum werd opgericht in 1959 bevonden zich op het terrein tien woningen, twee schoolgebouwen en een stal, deze werden aangevuld met enkele panden uit de regio. In de loop der jaren zijn tal van gebouwen verworven en is het terrein uitgebreid tot zijn huidige omvang.


USQUERT Molen Eva, Raadhuisstraat 19, 9988 RE

De molen Eva is volledig maalvaardig en regelmatig, afhankelijk natuurlijk van de wind, in werking. De molen heeft twee koppels 17der maalstenen met een complete gortpellerij bestaande uit twee pelstenen, een zeverij en een waaierij. Daarnaast is er een koppel 15der maalstenen met elektrische aandrijving uit de jaren dertig van de vorige eeuw, alsmede een oude walsstoel die elektrisch aangedreven wordt door middel van een elektromotor met diverse drijfriemen en drijf wielen. Ook wordt in de molen aandacht besteed aan de teloorgegane vlascultuur in Noord Groningen. Op de 1e en 2e zolder is een permanente expositie van boeren maalstoelen, handmolentjes en landbouw gereedschappen.


KANTENS 't Schienvat, Kerkstraat 7, 9995 PH

't Schienvat is de naam van het dorpshuis in Kantens. Een sociaal- en cultureel centrum voor jong en oud waar vele activiteiten worden gehouden. Het dorpshuis kan tevens dienst doen als trouwlocatie. De naam 't Schienvat betekent "lantaarn” in het Gronings en aan de voorzijde van het pand hangen dan ook twee oude lantaarns. Onderdeel van het dorpshuis is het eetcafe Leutje Lanteern. De ruimte van het eetcafe wordt regelmatig gebruikt voor expositie's, zodat men tijdens het nuttigen van een maaltijd omringd is door werken van kunstenaars.

KANTENS Molen Grote Geert, Langestraat 18,9995 PE

Van verre is de karakteristieke molen in Kantens al te zien. In 1818 gebouwd als lage stellingmolen, 28 voet, maar in 1852 omhoog gebracht tot een stellinghoogte van 38 voet (10,7 meter). De molen heeft een koppel maalstenenen en twee pelstenen en als een van de weinige pelmolens in Groningen wordt hier ook daadwerkelijk nog regelmatig gepeld. Naast de molen staat een oude stookhut. Molenaar op de Grote Geert is dhr. G. Werkman en de molen is open op zaterdagmiddag of op afspraak.


ZANDEWEER Molen Windlust, Molenhorn 17, 9997 PM

In 1818 gebouwd als grondzeiler korenmolen met twee koppels maalstenen en een vlucht van 62 voet. Omdat Zandeweer groter werd, namen de woningen rondom de molen letterlijk de wind uit de zeilen en werd in 1886, besloten de molen te verhogen met ongeveer 5 meter. De molen werd nu met een stenen onderachtkant tot stellingmolen veranderd, waardoor de molen weer wind in de zeilen kreeg. Ook werd het interieur van de molen veranderd en ingericht als pelmolen met twee pelstenen, een zeverij en waaier. De molen is in prima staat, er wordt volkorenmeel gemalen, wat zeer geschikt is voor brood maar ook voor pannenkoeken. .

UITHUIZEN 't Schathoes Menkemaweg 4, 9981 CV

Het huidige Schathoes werd in de glorietijd van de Menkemaborg in gebruik genomen o.a. als knechtenverblijf. Voorheen was het Schathoes een veel groter gebouw met ruimte voor koeien, paarden en varkens, alsmede opslag van landbouwproducten. Ook werd er geslacht en gerookt, daarnaast werd er gekookt voor de Menkemaborg en haar gasten. In de grote zaal stonden vroeger de koetsen, de sjees, de arreslee en er was ruimte voor de paarden die daarvoor werden gebruikt. Ook bevond er zich een zogenaamde welput en was er, waar nu de toiletten zijn, de melkkamer waar boter werd gemaakt. De theekamer was vroeger een verbinding naar de veel grotere veeschuur. Tegenwoordig is nagenoeg het hele Schathoes ingericht als café-restaurant en in gebruik als trouwlocatie.

UITHUIZEN Vincentiusgebouw, Sint Vincentiusstraat 6, 9981 AX

De Vincentiusvereniging in Uithuizen is opgericht in 1859 en onderdeel van de Vincentiusvereniging Nederland. In 1885 kocht de afdeling van Uithuizen het gebouw aan.De Vincentiusvereniging richtte zich vroeger op hulp aan gezinnen in moeilijkheden en aandacht voor kinderen zodat zij onderwijs konden volgen en voldoende te eten kregen. Vele verenigingen vinden hier hun onderkomen, zoals een dansgroep, buurtverenigingen, toneelgroep, ouderen verenigingen en een zangkoor.


terug naar boven
Powered by webXpress