Historie

Historie van Het Quiltfestival Noord Groningen

Het begin
Als quiltster heb je wel eens het idee van ''wat zou ik het leuk vinden om mijn quilts eens aan anderen te laten zien'' met andere woorden te exposeren. Zo dacht Marjan Ruitenberg ook en in 2009 benaderde ze iemand van de Nicolaaskerk in Oldenzijl met de vraag, mag ik in jullie kerk exposeren. En tot haar verrassing kreeg ze vrijwel direct toestemming.En zo begon het, meerdere mensen hoorden van het initiatief, werden enthousiast, de Stichting Quiltfestival Noord Groningen werd opgericht, kerken in de gemeente Eemsmond werden benaderd, exposanten gevraagd en al snel begon Het Quiltfestival Noord Groningen vorm te krijgen.
In juni 2010 was het zover, 10 historische kerken met gevarieerde quiltexposities, een kleine textielbeurs in De Rank en in 3 kerken werd er tijdens het festival op het kerkorgel gespeeld. Het succes verraste iedereen, de bezoekers, zowel vrouwen als mannen, konden deze formule van kerken, quilts, orgels en het Groninger landschap zeer waarderen. Het blijkt wel uit het grote aantal bezoekers, waar op een paar honderd mensen was gerekend, werden het er ruim 2000. Met dit, voor iedereen onverwachte resultaat, werd al snel gedacht aan een volgend festival en zo werd besloten om dit festival twee jaarlijks te organiseren.

Doelstelling van het quiltfestival
Het promoten van het Groninger Land door het organiseren van een tweejaarlijks quiltfestival binnen de gemeente Eemsmond, op diverse locaties. Exposanten zijn prominente quilters uit binnen- en buitenland, zij exposeren hun werk op karaktervolle locaties, zoals kerken, molens, e.d. Hun werk is zeer gevarieerd en omvat traditionele-, hedendaagse- en artquilts. Intentie van het festival is om bezoekers een uiteenlopend beeld van quilten te presenteren.

Sponsoren
Uitermate belangrijk voor het festival zijn de vele sponsoren, zij ondersteunen het festival financieel, organisatorisch en in natura. Vanaf de start heeft de burgemeester van de Gemeente Eemsmond het festival als een belangrijk evenement gezien en is de gemeente hoofdsponsor geworden. Met de Provincie Groningen, het Scholtens Fonds, Stichting Oude Groninger Kerken, Eemsmond Energie, kantoor Vreugdenhil en Bernina heeft de stichting al vele jaren trouwe en zeer gewaardeerde sponsors voor het festival.
Bernina heeft de prijzen, in de vorm van naaimachines, beschikbaar gesteld voor de quiltwedstrijd. Duidelijk mag zijn dat sponsoren zoals de genoemden, onmisbaar zijn voor de organisatie van het quiltfestival.

De festivals in 2012, 2014, 2016, 2018 en 2021
Wat bieden we de bezoekers van het festival, dat is het belangrijkste. Maar hoe weten de mensen dat het festival bestaat, kunnen ze ergens overnachten, hoe is het vervoer, zijn er fietsmogelijkheden, met al deze zaken is men aan de gang gegaan.
Wat betreft de exposanten is men er in geslaagd om een gevarieerd gezelschap enthousiast te krijgen om te exposeren in de diverse kerken en molens. En zo hebben vele quilters en quiltgroepen niet alleen uit Nederland, maar ook uit België, Zweden, Duitsland, Noorwegen en Rusland hun werken kunnen laten zien.
Het aantal locaties nam toe van tien naar vierentwintig en ondanks de aardbevingenproblematiek konden een groot aantal kerken en dorpshuizen hun deuren openen en zijn restauratie werkzaamheden soms zelfs uitgesteld tot na het festival.
In 2012 is ook de samenwerking met het openluchtmuseum Het Hoogeland opgezet en zij werden betrokken in het programma. Diverse molens werden expositie locatie en bij een aantal dorpshuizen stonden de deuren wijd open om de bezoekers te ontvangen met een specifieke tentoonstelling.
De bescheiden textielbeurs van de eerste keer werd opgevolgd door de textielbeurs in de Op Roakeldaishal in Warffum met ruim 45 standhouders, die voor een gevarieerd aanbod zorgden. In deze hal werd ook het informatiepunt voor bezoekers gevestigd.

Daarnaast is gewerkt aan naamsbekendheid, een website, in meerdere talen, werd opgezet, social media werd ingeschakeld, een catalogus werd gemaakt en er was in vele kerken weer orgelspel te horen. Maar ook zijn er fietsroutes ontwikkeld en in 2014 heeft men voor het eerst een wedstrijd voor quilters toegevoegd aan het programma.
Dit alles werd zeer gewaardeerd door de vele, Nederlandse maar ook buitenlandse bezoekers en het bezoekersaantal steeg dan ook van 2000 in 2010 naar ruim 5000 bezoekers in 2018.
Velen verbleven meerdere dagen in Groningen om maar niets te hoeven missen van Het Quiltfestival Noord Groningen en kijken met veel belangstelling uit naar de volgende festivals.

Het festival van 2020 kon vanwege de COVID-19 pandemie helaas niet worden georganiseerd. In plaats daarvan, onder een aanhoudende pandemie, is in 2021 een volledig digitale variant van het Festival geproduceerd in samenwerking met 
Seinen Event Support uit Groningen. Deze geheel nieuwe ervaring, voor ons als organisatie, maar ook voor de bezoekers heeft een bijzonder succesvol festival opgeleverd. Het was voor iedereen wennen. Hoe koop ik een kaartje digitaal, hoe bezoek ik alle onderdelen van het digitale festival en hoe moet ik überhaupt inloggen om er te komen. Alle obstakels werden overwonnen, een heuse talkshow werd opgezet op het cultuurerf Andledon, waarin ook de prijsuitreiking plaatsvond van de wedstrijd. De organisatie produceerde een prachtige documentaire, nam interviews op, was actief achter èn voor de camera en ontdekte nieuwe talenten.

Powered by webXpress