Locaties

Het festival kent een groot aantal locaties waar de expositie gehouden wordt. Wij hopen deze locaties in 2023 weer te mogen begroeten.


1. BREEDE (WARFFUM) Kerk van Breede, Breede 15, 9989 TA

In Breede staat een Nederlands Hervormde kerk met een rijke historie. De Romano-gotische kerk is gebouwd in de dertiende eeuw. Rond 1690 is de nieuwe toren gebouwd. De klok is gemaakt door Hans Falck en in 1803 is er een nieuw uurwerk aangebracht. De klokkenspits stamt uit 1723. In de stoep is een grafsteen verwerkt. De herenbank uit de zeventiende eeuw draagt het wapen van de familie Sickinghe van de oude Breedenborg. Het orgel is gebouwd door Van Swinderen en later aangepast door Van Oeckelen.


2. WARFFUM Nederlands Hervormde Kerk, Hoofdstraat 18, 9989 BD (ingang Torenstraat 13)

De Nederlands Hervormde kerk is een forse middeleeuwse kerk die in de loop der tijden sterk is veranderd. Oorspronkelijk was het een tufstenen kerk met inspringende halfronde absis. In de tweede helft van de zestiende eeuw is de kerk in baksteen verhoogd en verlengd. In de negentiende eeuw zijn kerk en koor gepleisterd en versierd in neogotische trant. Onder de vloer van het koor ligt de grafkelder van de bewoners van de Warffumerborg. . Onder de torentrap bevindt zich nog een hok waarin destijds dronkaards en landlopers konden worden opgesloten. In de toren hangen twee enorme luidklokken die dagelijks vele malen te horen zijn. In 1812 werd er door Freitag een orgel geplaatst. Dit orgel geldt als één van de mooiste in Noord-Nederland.3. WARFFUM Stichting Kunst Kerk Hogeland, Hoofdstraat 29 9989 AM 

In de voormalig gereformeerde kerk in Warffum is de Stichting Kunst Kerk gehuisvest. In de bijgebouwen zijn ateliers, een lunchruimte en een keuken ondergebracht. Op het terrein van de KunstKerk staat ook de oude kosterswoning van de gereformeerde kerk. Deze woning staat aan het Oosterkerkpad. De oude kosterswoning wordt ingericht voor artists in residence. De stichting KunstKerk Hogeland geeft kunstenaars hier een plek om een korte tijd te werken en te verblijven, een plek waar ze zich kunnen focussen op hun werk.

4. WARFFUM Op Roakeldaishal, Oostervalge 52A, 9989 EL

De Roakeldaishal in Warffum is een multifunctionele hal van 1850 m² met zeer ruime parkeergelegenheid in het hart van Het Hogeland. De meest uiteenlopende evenementen van klein tot groot kunt u er organiseren met ondersteuning van een groep toegewijde, ervaren vrijwilligers .5. USQUERT, Petrus en Paulus Kerk, Kerkstraat 9, 9988 SN

Al in de 9e eeuw stond er een kerkje in het huidige Usquert. Dit was waarschijnlijk het eerste kerkje in de provincie. In de 11e eeuw werd deze kapel vervangen door een tufstenen kerk. Dit gebouw en het gehele interieur ging in 1231 in vlammen op na een uit de hand gelopen conflict met de inwoners van Eenrum. Deze heiligschennis bereikte de paus en Eenrum werd in de ban gedaan. Als boetedoening stelden de inwoners van Eenrum geld beschikbaar voor de bouw van de huidige kerk.6. USQUERT Molen Eva, Raadhuisstraat 19, 9988 RE

De molen Eva is volledig maalvaardig en regelmatig, afhankelijk natuurlijk van de wind, in werking. De molen heeft twee koppels 17der maalstenen met een complete gortpellerij bestaande uit twee pelstenen, een zeverij en een waaierij. Daarnaast is er een koppel 15der maalstenen met elektrische aandrijving uit de jaren dertig van de vorige eeuw, alsmede een oude walsstoel die elektrisch aangedreven wordt door middel van een elektromotor met diverse drijfriemen en drijf wielen. Ook wordt in de molen aandacht besteed aan de teloorgegane vlascultuur in Noord Groningen. Op de 1e en 2e zolder is een permanente expositie van boeren maalstoelen, handmolentjes en landbouw gereedschappen.


7. UITHUIZEN Katholieke kerk St. Jacobus de Meerdere, Hoofdstraat West 85, 9981 AB

Deze kerk is in neogotische stijl gebouwd in 1860 door J.A.Scheepers. Drie jaar later heeft men de pastorie in dezelfd stijl ernaast gebouwd. In 1870 stichtte de parochie een eigen begraafplaats ten zuiden van het kerk- en pastorieterrein. Fraai zijn de royale tuinen met vijver, wandelpaden en bosschages tussen kerk, pastorie en begraafplaats.
Hier start ook de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella: het Jacobspad.
8. UITHUIZEN Vincentiusgebouw, Sint Vincentiusstraat 6, 9981 AX

De Vincentiusvereniging in Uithuizen is opgericht in 1859 en onderdeel van de Vincentiusvereniging Nederland. In 1885 kocht de afdeling van Uithuizen het gebouw aan.De Vincentiusvereniging richtte zich vroeger op hulp aan gezinnen in moeilijkheden en aandacht voor kinderen zodat zij onderwijs konden volgen en voldoende te eten kregen. Vele verenigingen vinden hier hun onderkomen, zoals een dansgroep, buurtverenigingen, toneelgroep, ouderen verenigingen en een zangkoor.

9. UITHUIZEN Jacobikerk, Hoofdstraat Oost 1, 9981 AH

De Jacobikerk is gebouwd in de eerste helft van de 13de eeuw, maar de toren,(althans het onderste deel) is uit de 12e eeuw. Het koor dateert van halverwege de 15e eeuw. De kerk was gewijd aan Jakobus de Meerdere. In het interieur vindt men werk van Allert Meijer, alsook houtsnijwerk van Jan de Rijk. Het orgel in de kerk is rond 1700 gebouwd door Arp Schnitger.
10. UITHUIZEN 't Schathoes Menkemaweg 4, 9981 CV

Het huidige Schathoes werd in de glorietijd van de Menkemaborg in gebruik genomen o.a. als knechtenverblijf. Voorheen was het Schathoes een veel groter gebouw met ruimte voor koeien, paarden en varkens, alsmede opslag van landbouwproducten. Ook werd er geslacht en gerookt, daarnaast werd er gekookt voor de Menkemaborg en haar gasten. In de grote zaal stonden vroeger de koetsen, de sjees, de arreslee en er was ruimte voor de paarden die daarvoor werden gebruikt. Ook bevond er zich een zogenaamde welput en was er, waar nu de toiletten zijn, de melkkamer waar boter werd gemaakt. De theekamer was vroeger een verbinding naar de veel grotere veeschuur. Tegenwoordig is nagenoeg het hele Schathoes ingericht als café-restaurant en in gebruik als trouwlocatie.

11. UITHUIZEN Maarlandhoeve, Havenweg 54, 9981 JR

De Maarlandhoeve is een monumentale dwarshuisboerderij, gelegen ten zuiden van Uithuizen aan de weg naar Doodstil. De boerderij werd gebouwd in de eerste helft van de 19e eeuw. Opdrachtgever was de deurwaarder Adolf Niklaas Eikema (1801-1851). De dwarshuisboerderij heeft een voorhuis in de vorm van een landhuis. Het woonhuis is gebouwd in een ambachtelijke-traditionele stijl met gebruikmaking van neoclassicistische elementen. De hoofdingang bevindt zich in het midden van de voorzijde, met een trap met natuurstenen treden en een bakstenen stoep leidt naar de ingang. Ter weerszijden van de ingang bevinden zich aan elke zijde drie achtruitsvensters met daaronder de keldervensters. In de daklijst boven de ingang is de naam Maarlandhoeve aangebracht. De boerderij is onder meer erkend als een rijksmonument vanwege de hoge mate van gaafheid van het pand en inmiddels is de boerderij aardbevingsbestendig gemaakt. Bij de boerderij behoort tegenwoordig een camping.

12. UITHUIZERMEEDEN Mariakerk, Torenstraat 26, 9982 AX

De Mariakerk van Uithuizermeeden is gebouwd in het midden van de 13 de eeuw. In het interieur is werk terug te vinden van Allert Meijer en van Jan de Rijk. Allert Meijer ontwierp in de 18 e eeuw ook de 48,5 meter hoge toren. De gelijkenis met de toren van de Der Aa-kerk in Groningen is niet toevallig. Meijer heeft, als Groninger stadsbouwmeester, ook die toren ontworpen.

13. OOSTERNIELAND Sint Nicolaaskerk, Oosternielandsterweg 12, 9985 SC

De aan Sint Nicolaas gewijde kerk is in het midden van de 13e eeuw gebouwd. De koepelgewelven zijn bewaard gebleven; ze zijn in de dertiende en vervolgens in de vijftiende eeuw met geometrische motieven beschilderd. De kerk bezit gaaf 18e eeuws meubilair in de 19e eeuwse opstelling en heeft een preekstoel uit 1773.14. OLDENZIJL Nicolaaskerk, Oldenzijlsterweg 4, 9986 XM

De kerk van Oldenzijl is gelegen op een kleine, deels nog omgrachte wierde. De kerk dateert uit de eerste helft van de 13e eeuw, de overgangstijd tussen romaans en romano-gotiek. Ze werd eertijds gewijd aan de H. Nicolaas, schutspatroon van de zeevarenden. Op de westzijde staat een dakruiter. Bijzonder zijn het fraaie koor en de prachtige baksteen- versieringen.15. OLDENZIJL Dorpshuis, Oldenzijlsterweg 8, 9986 XM

Het schoolgebouw biedt ruimte aan het Dorpshuis van Oldenzijl.16. EPPENHUIZEN De Eppenhuizer Kerk, Eppenhuizerweg 6, 9996 VD

In 1880 werd besloten de oude kerk, de uit de vijftiende eeuw stammende Maria Kerk in Eppenhuizen, te slopen. En zo werd in 1882 de huidige kerk gebouwd, met daarin weer de oude preekstoel stammend uit 1755. p het fundament van de oude, destijds vrijstaande toren werd een baarhuisje gebouwd. Tevens is besloten om op het nieuwe baarhuisje een duiventil te zetten in plaats van onder het dak van de kerk. De duiventil werd voorzien van zes vlieggaten aan de zuidwest kant. En daarmee is het huidige baarhuisje vrijwel zeker het enige huisje annex duiventil in de provincie Groningen.

17. ZANDEWEER Kerk van Zandeweer, Hoofdstraat 7, 9997 PH

De kerk van Zandeweer is gebouwd in de 13 de eeuw door monniken van het klooster te Aduard of Wittewierum. De grote klok is gegoten in 1367 en de kleine in 1464. De grote heet Maria en de kleine Catharina. Het orgel (een geschenk van de borgheer) werd in 1731 door Albertus Anthonie Hinsz voltooid. Het is één van zijn eerste werkstukken.


18. ZANDEWEER Molen Windlust, Molenhorn 17, 9997 PM

De korenmolen Windlust stamt uit 1818. Ook daarvóór heeft er in Zandeweer een molen gestaan. De sarrieshut die daarbij hoorde is nog aanwezig.

19. KANTENS Antoniuskerk, ingang Kerkhofsweg 7, 9995 PL

De Antoniuskerk dateert uit de 12 de eeuw. Opvallend is de achtkantige toren, waarvan het onderste deel gelijktijdig met het westelijke en oudste deel van de kerk moet zijn gebouwd. Het bovendeel van de toren is van ongeveer 1500. De zware steunbeer met een ingang aan de westzijde is later toegevoegd om te voorkomen dat de toren nog verder zou verzakken.
De kerk bezit een rijk gesneden preekstoel uit 1741 en een 17 de eeuwse koorafsluiting. Het orgel is uit 1667, maar werd later vergroot.


20. KANTENS Molen Grote Geert, Langestraat 18, 9995 PE

Van verre is de karakteristieke molen in Kantens al te zien. In 1818 gebouwd als lage stellingmolen, 28 voet, maar in 1852 omhoog gebracht tot een stellinghoogte van 38 voet (10,7 meter). De molen heeft een koppel maalstenenen en twee pelstenen en als een van de weinige pelmolens in Groningen wordt hier ook daadwerkelijk nog regelmatig gepeld. Naast de molen staat een oude stookhut. Molenaar op de Grote Geert is dhr. G. Werkman en de molen is open op zaterdagmiddag of op afspraak.


21. ZEERIJP Jacobuskerk, Borgweg 11, 9914 PC

Waarschijnlijk stond in de 12e eeuw al een tufstenen kerkje of kapel op de plaats van de huidige, 14e-eeuwse kruiskerk. Het is een imposant gebouw met karakteristieke kenmerken van de overgang van romaanse bouwstijl naar gotiek: hoge gewelven, spitsbogige vensters, maar ook ronde ramen, siermetselwerk en rondstaven rondom de vensters. Uniek is het interieur, alle wanden zijn van baksteenimitatie voorzien, een dieprode kleur met witte voegen. Ook de spitsbogige gewelfvelden zijn voorzien van deze baksteenimitatie, zij het in andere tinten en patronen. Orgel, preekstoel, piscina's en rouwborden maken het bijzondere interieur compleet.terug naar boven
Powered by webXpress